Przedłużony termin zbierania składek na ubezpieczenie NNW dla studentów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2013/2014.

Uwaga studenci GWSH!

OSTATNIA SZANSA NA PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Termin wpłacania składek został przedłużony do 30 listopada br.


GRUPOWE UBEZPIECZENIE „SCHOLAR 2013”


- składka roczna wynosi 40 zł. od osoby,
- okres ubezpieczenia: od dnia 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.,
ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe w czasie odbywania przez studenta praktyk zawodowych (student zobowiązany jest posiadać takie ubezpieczenie zawarte w formie indywidualnej lub grupowej) – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich otrzyma listę ubezpieczonych osób,
- ubezpieczenie jest całodobowe, obejmuje zdarzenia zaistniałe zarówno w Polsce, jak i za granicą,
- w razie wypadku pozostawiającego trwały uszczerbek na zdrowiu:
          - za każdy 1% uszczerbku przyznawane jest 180 zł. odszkodowania,
          - za każdy dzień pobytu w szpitalu przyznawane jest 40 zł.,
- szczegółowe warunki uniwersalnego grupowego ubezpieczenia „Scholar 2013” można znaleźć na stronie ubezpieczyciela: www.polisa-zycie.pl oraz w Regionalnym Biurze Handlowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A. w Gdańsku: (58) 344 02 93.


Składki na ubezpieczenie są zbierane przez starostę grupy, który rozlicza się z Parlamentem Studentów GWSH lub bezpośrednio do Przewodniczącej Parlamentu,  zajmującej się obsługą ubezpieczenia z ramienia Parlamentu Studentów GWSH (Grażyna Świderska, tel. 793 404 288).


nr konta: 88 1140 2017 0000 4602 1295 7197
Multibank – Grażyna Świderska
W tytule koniecznie proszę podać: Ubezpieczenie studentów, imię i nazwisko, nr pesel, adres mailowy, Gdańsk czy Koszalin.


W grudniu 2013 r. wszyscy ubezpieczeni otrzymają potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia na podany adres mailowy.


Dodatkowe informacje: 
tel. 793 404 288

mail: parlamentgwsh@gmail.com  

Autor artykułu: .