Otwarcie Filii w Koszalinie

Z życia Uczelni

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer MNISW-DNS-WUN-6021-10481-1/EK/10 z dnia 23 lipca 2010 roku oraz numer MNISW-DNS-WUN-6021-10482-3/EK/10 z dnia 23 lipca 2010 roku nadano Wydziałowi Administracji Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja" oraz Wydziałowi Humanistycznemu Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku "pedagogika".