Ostatnie pożegnanie

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

Pana dra Jacka Dmowskiego
 

Nauczyciela Akademickiego
i Przyjaciela wielu pokoleń studentów naszej Uczelni


Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie


składają 
Założyciel, Rektor, Kanclerz, Senat
współpracownicy i studenci
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku