Organizacja działalności dydaktycznej i naukowej w semestrze letnim 2021/2022

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 1/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku oraz Filii w Koszalinie w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w trybie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
 

Autor artykułu: (mg)