Nowo wybrani Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów

Za nami wybory Członków Parlamentu Studentów GWSH.

Arkadiusz Kawczyński, Przewodniczący Parlamentu Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, jest studentem II roku pedagogicznych studiów pierwszego stopnia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku. Współpracował z organizacją Studia na Horyzoncie, pomagając licealistom i studentom w wyborze odpowiedniej uczelni. Jako grafik stara się łączyć to, co najlepsze w edukacji, z tym, co najpiękniejsze w sztuce. Grafik, współpracownik, towarzysz, syn, praktykant, kolega, przyjaciel, a przede wszystkim… Człowiek.

Kaja Heimowska-Ziemiańska, Zastępca Przewodniczącego Parlamentu Studentów GWSH, jest absolwentką pedagogicznych studiów pierwszego stopnia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, prowadzonych przez Wydział Humanistyczny GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie oraz studentką I roku pedagogicznych studiów drugiego stopnia na specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku i słuchaczem studiów podyplomowych w zakresie Nauczanie Matematyki i Fizyki. Ukończyła szkolenia: „Siedem sposobów na pracę z uczniem trudnym i zaburzonym”, „Praca z uczniem z ADHD” oraz „Logopedyczna pigułka nauczyciela przedszkola”. Pracuje w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.