Nowo wybrana Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów

Za nami wybory Członków Parlamentu Studentów GWSH.

Aneta Woźniak, Przewodnicząca Parlamentu Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, jest absolwentką pedagogicznych studiów pierwszego stopnia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, prowadzonych przez Wydział Humanistyczny GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie oraz pedagogicznych studiów drugiego stopnia na specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku. Studiuje na I roku pedagogicznych studiów drugiego stopnia na specjalności Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną, prowadzonych przez WNS GWSH w Gdańsku. Kontynuuje również studia podyplomowe z zakresu Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jest certyfikowanym terapeutą audio-psycho-fonologii opartej na metodzie prof. A. Tomatisa oraz trenerem Biofeedbacku EEG. Ukończyła 3-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, organizowany przez Instytut Dziecka Autus w Poznaniu i szkolenie „Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem”, organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła I stopień szkolenia „Neurobiologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej”, organizowanego przez NPPP Oditis w Gdańsku. Jest dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Punktu Przedszkolnego. Pracuje przede wszystkim z dziećmi wymagającymi szczególnego oraz indywidualnego podejścia.

Celina Wojciechowska, Zastępca Przewodniczącej Parlamentu Studentów GWSH, jest absolwentką pedagogicznych studiów pierwszego stopnia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku i studentką II roku pedagogicznych studiów drugiego stopnia na specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, realizowanych na tym samym wydziale. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach, ukończyła między innymi szkolenie „Rozwój mowy poprzez zabawę”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, „Wczesne objawy spektrum autyzmu”. Uczestniczyła w warsztatach „Akcja! Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. Pracuje w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku, jako nauczyciel języka kaszubskiego.  

 

Autor artykułu: (mg)