Nowo utworzone grupy słuchaczy na studiach podyplomowych

Trwa rekrutacja na studia!

Informujemy o możliwości dopisania się do nowo otwartych grup słuchaczy studiów podyplomowych, rozpoczynających zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

 

Wykaz nowo utworzonych grup:

 

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy pierwszego semestru studiów podyplomowych rozpoczną się w listopadzie 2023 roku.

 

Jednocześnie informujemy o trwającej rekrutacji na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe na kilkudziesięciu innych specjalnościach i zakresach kształcenia