Nowo otwarte grupy na kierunku Pedagogika

Zapraszamy na 3-semestralne studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Informujemy o możliwości dołączenia do nowo otwartych grup na 3-semestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

W ofercie specjalności:

 
Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe.

 

Autor artykułu: (mg)