Metody logowania do platform Uczelni

Korzystanie z systemów informatycznych Uczelni.

1. Logowanie do Wirtualnego Dziekanatu następuje na podstawie indywidualnego loginu i hasła, które budowane są w sposób następujący:

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego).

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

UWAGA STUDENCI II STOPNIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI. Z uwagi na nadpisywanie danych w systemie wirtualnego dziekanatu, studenci, którzy ukończyli studia na naszej Uczelni uzyskując tytuł licencjata i kontynuują studia na II stopniu, mają generowany login (nazwę użytkownika) z dopiskiem _1 w stosunku do loginu jakiego używali na pierwszym stopniu. I tak np. Łukasz Żukowski, który ukończył studia I stopnia na GWSH i posiadał numer albumu 22333 oraz urodził się 2 października 1995 roku - posiadał login: lz22333 oraz hasło: 1995-10-02.

 

Po zapisaniu się na studia II stopnia Wydziału Administracji będzie posiadał:

Login: lz22333_1

Hasło: 1995-10-02

 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Z uwagi na inną budowę numeru albumu niż w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, podczas wprowadzania loginu należy usunąć znaki SP. Logowanie będzie możliwe od 14 listopada (sobota).

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu bez SP (np. login jz2561 dla słuchacza Jana Żelaznego).

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

 

2. Logowanie do Platformy e-learning następuje na podstawie indywidualnego loginu i hasła, które budowane są w sposób następujący:

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu (np. login jz25615 dla studenta Jana Żelaznego).

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

UWAGA STUDENCI II STOPNIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI. Z uwagi na nadpisywanie danych w systemie wirtualnego dziekanatu, studenci, którzy ukończyli studia na naszej Uczelni uzyskując tytuł licencjata i kontynuują studia na II stopniu, mają generowany login (nazwę użytkownika) z dopiskiem _1 w stosunku do loginu jakiego używali na pierwszym stopniu. I tak np. Łukasz Żukowski, który ukończył studia I stopnia na GWSH i posiadał numer albumu 22333 oraz urodził się 2 października 1995 roku - posiadał login: lz22333 oraz hasło: 1995-10-02.

 

Po zapisaniu się na studia II stopnia Wydziału Administracji będzie posiadał:

Login: lz22333_1

Hasło: 1995-10-02

 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Z uwagi na inną budowę numeru albumu niż w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, podczas wprowadzania loginu należy usunąć znaki SP. Logowanie będzie możliwe od 14 listopada (sobota).

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu bez SP (np. login jz2561 dla słuchacza Jana Żelaznego).

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

Po zalogowaniu się z listy przedmiotów dla danego etapu i kierunku studiów (np. studia I stopnia, kierunek Administracja) wybieramy kurs, następnie logujemy się do niego. Zalogowanie się za pomocą hasła jest wymagane tylko przy pierwszym wejściu do danego kursu. Hasła zostaną podane przez starostę grupy.

 

 

3. Logowanie do MS Teams następuje na podstawie indywidualnego loginu i hasła, które budowane są w sposób następujący (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych):

 

Login: Imię.Nazwisko@gwsh.gda.pl lub Nazwisko.Imię@gwsh.gda.pl (imię i nazwisko piszemy z dużej litery).

Hasło: Wykaz jednorazowych haseł do zalogowania się znajduje się na platformie e-learning w kategorii Koszalin, w odpowiednim dla kierunku i stopniu kursie. Po pierwszym zalogowaniu się wskazanym jest zmiana hasła. Przy wpisywaniu loginu warto pamiętać o niestosowaniu polskich znaków (ś, ć, ń, ó, ę, ą, ł, ż, ź).