Kurs urzędnika mianowanego

Wydział Administracji

Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika mianowanego 

 

Program kursu przewiduje zajęcia z zakresu: 

 

- prawa konstytucyjnego,

- ustroju Polski, 

- prawa europejskiego i międzynarodowego, 

- prawa i postępowania administracyjnego, 

- prawa urzędniczego, 

- prawa finansowego, 

- ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Istotnym elementem kursu są zajęcia z przygotowania do egzaminu testowego dla urzędników.

 

Ilość godzin: 300

Cena: 2900

 

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Filii:

Dziekanat Wydziału Administracji, ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin. 

Tel. (94) 343-10-71 wew. 60,  (94) 342-59-25