Fotorelacja z zajęć warsztatowych pt. „Praca w więziennictwie”

Warsztaty w Dobrowie.

26 listopada 2022 roku studenci Uczelni z inicjatywy Pedagogicznego Koła Naukowego oraz Studenckiego Koła Administracji i Przedsiębiorczości brali udział w zajęciach warsztatowych pt. „Praca w więziennictwie”, zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie – Oddział Zewnętrzny w Dobrowie. W trakcie zajęć warsztatowych studenci mieli możliwość zapoznania się ze strukturą i specyfiką organizacji pracy w służbie więziennej, poznania warunków świadczenia pracy w służbie więziennej w oddziale zewnętrznym oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby osadzone. Zajęcia warsztatowe umożliwiły im również uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu realizowanych specjalności, tj.:
– warsztatu pracy wychowawcy i pedagoga,
– resocjalizacji oraz wybranych rodzajów terapii,
– głównych kierunków działań pedagogów i wychowawców w pracy z osadzonymi,
– a także rozwiązywania problemów w pracy z osobami pozbawionymi wolności.  

Zajęcia prowadzone przez czynnych pracowników Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie wzbudziły duże zainteresowanie studentów. W ich trakcie ze strony studentów padały liczne pytania, na które otrzymali rzeczowe i kompetentne  odpowiedzi.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane podczas zajęć warsztatowych umożliwiły pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu studiowanej specjalności, weryfikacji i konfrontacji jej w praktyce, co przełożyło się na podwyższenie jakości procesu kształcenia na studiach wyższych.