E-inauguracja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych

Komunikat dla słuchaczy pierwszego semestru studiów podyplomowych.

Rozpoczęcie e-zajęć dydaktycznych dla słuchaczy pierwszego semestru studiów podyplomowych z poniższych zakresów, prowadzonych przez GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie, odbędzie się w sobotę 14 listopada 2020 roku:

 

 

 

Logowanie do Wirtualnego Dziekanatu oraz Platformy e-learning możliwe będzie od dnia 14 listopada (sobota). Metoda logowania następuje na podstawie indywidualnych danych, które budowane są w sposób następujący:

 

Login: inicjały imienia i nazwiska, pisane małymi literami bez polskich znaków + numer albumu bez znaków SP (np. login jz2561 dla studenta Jana Żelaznego).

Hasło: data urodzenia (w formacie: rrrr-mm-dd)

 

Po zalogowaniu się do Platformy e-learning z listy przedmiotów dla danego etapu studiów podyplomowych wybieramy kurs, następnie logujemy się do niego. Zalogowanie się za pomocą hasła jest wymagane tylko przy pierwszym wejściu do danego kursu. Hasła zostaną podane przez starostę grupy.

 

Słuchaczy pierwszego roku studiów podyplomowych prowadzonych przez GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie, chcących uzyskać wsparcie techniczne przy logowaniu się na Moodle E-Learning oraz do Wirtualnego Dziekanatu prosimy o kontakt z Koordynatorem zajęć prowadzonych on-line (e-learning) w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie (mgr inż. Dariusz Wijatkowski, tel. (94) 341 50 51 (wtorek – czwartek, godz. 9.00 – 15.00)).