Certyfikaty i wyróżnienie dla GWSH

Certyfikacja uczelni wyższych Akademickiego Centrum Informacyjnego.

Z satysfakcją informujemy o sukcesach, jakimi zakończył się udział Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w tegorocznych programach certyfikacji uczelni wyższych realizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest jedną z nielicznych uczelni na Pomorzu nagrodzonych tytułem Wiarygodna Szkoła 2014 oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca 2014 i jedyną szkołą wyższą w północnej Polsce, która otrzymała wyróżnienie w tegorocznym konkursie na Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Certyfikaty i wyróżnienie przyznano GWSH po raz kolejny.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest niepublicznym uczelniom wyższym, które cechuje wysoki standard nauczania oraz komfort nauki. Instytucja oceniająca uczelnię weryfikuje podstawy prawne jej działalności, ofertę i bazę dydaktyczna, posiadane przez szkołę akredytacje (w szczególności nadawane przez Polską Komisję Akredytacyjną), działalność naukową i współpracę zagraniczną uczelni, perspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej.

Program certyfikacji „Dobra UczelniaDobra Praca” skierowany jest do wszystkich uczelni w Polsce (zarówno publicznych, jak i niepublicznych). Celem programu jest popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie uhonorowane certyfikatem zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.

Programom certyfikacji towarzyszy coroczny konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Każda z ocenianych uczelni otrzymuje punkty w kilku kategoriach, m.in.: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych. Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna otrzymała wyróżnienie w szczególności za działalność Biura Karier i Pracowni Praktyk Studenckich oraz za realizację bezpłatnych warsztatów zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Wyróżnienie to potwierdza pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia i projekty poprawiające status absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Programy certyfikacji Akademickiego Centrum Informacyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony polskich uczelni, a także są dobrze rozpoznawalnym znakiem jakości szkół wyższych wśród kolejnych roczników maturzystów.

 

Wiarygodna_Szkoła_2014.jpgDobra_Uczelnia_Dobra_Praca.jpgNajbardziej_Innowacyjna_Uczelnia_2014.jpg

Autor artykułu: (mg)