Bonifikata w wysokości 10% zniżki czesnego

10% dla rozpoczynających studia pierwszego i drugiego stopnia.

Rozpoczynającym studiowanie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 przysługuje bonifikata w wysokości 10% zniżki czesnego za pierwszy semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2023 roku. Bonifikata nie łączy się z innymi promocjami.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia GWSH w Gdańsku, chcący kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, mogą dokonać wyboru rodzaju bonifikaty, tj. w wysokości rabatu 5% zniżki czesnego przez cały cykl trwania studiów lub w wysokości 10% zniżki za pierwszy semestr.   

 

Autor artykułu: (mg)