Automatyczne przedłużenie legitymacji studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku, bez konieczności osobistego stawiania się studenta na Uczelni

 

Powyższy przepis ma charakter epizodyczny i jest związany z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.