Administracja – nowo otwarte studia drugiego stopnia

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

31 maja 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku oraz po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadał GWSH w Gdańsku uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Administracja, prowadzonym w Filii w Koszalinie.

 

Autor artykułu: (mg)