Administracja

Wydział Administracji - Studia II stopnia

Kierunek Administracja - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)