Administracja

Wydział Administracji - Studia I stopnia

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 

Program studiów: <do pobrania>